Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
niedziela 29 marca 2020  imieniny: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy
Wiadomości gminne | Kultura | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia | UE - Projekty
znajdujesz się w:
Historia
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt
UE-Projekty
KORONA WIRUS


  Wpisz swój adres email.
dopisz


Historia

 

1155

pierwsza źródłowa informacja o wsi Góra (w bulli papieża Hadriana IV). Na gruntach tej wsi powstało później miasto.

1288/1289

lokacja miasta Góra dokonana przez księcia Henryka III głogowskiego. Wieś Góra dla odróżnienia zaczęto zwać Starą Górą.

1300

mieszczanie górowscy odkupili od księcia Henryka mennicę, prawo targowe i prawo targu solą - przywileje bardzo znaczące dla rozwoju ekonomicznego miasta. W mennicy bito kwartniki i halerze.

1310

Góra stała się ośrodkiem administracji książęcej, któremu podlegało ponad 30 okolicznych wsi (m.in. w zakresie sądownictwa). W tymże samym roku Góra przystąpiła do konfederacji miast księstwa głogowskiego utworzonej przeciw bandytom, złodziejom i innym przestępcom.

1329

ówczesny właściciel Góry książę Jan Ścinawski przekazał swoje księstwo w lenno królowi Czech Janowi Luksemburczykowi. Od tego czasu Góra jeszcze wielokrotnie będzie zmieniała właściciela.

1343

z tego roku pochodzi pierwsza wiadomość o istnieniu w Górze szkoły parafialnej.

1375

miasto zostało podzielone na dwie części. Jedna z nich należała do króla Czech Wacława a druga do książąt głogowskich i żagańskich.

1389

w Górze funkcjonowały 4 cechy rzemieślnicze: sukienników, rzeĽników, szewców i piekarzy.

1404

miasto stało się lennem a następnie własnością książąt cieszyńskich.

1457

pierwszy z wielkich pożarów miasta, w wyniku którego Góra została praktycznie całkowicie zniszczona.

1458

książę Włodko nadał zakonowi franciszkanów grunty we wsi Kajęcin - z przeznaczeniem na klasztor.

1478

kolejny pożar. W odbudowywanym mieście ocalało tylko 40 domów, kościół i młyn.

1480

walki o miasto i księstwo głogowskie pomiędzy Janem Żagańskim a Małgorzatą hrabiną Cilly, wdową po Władysławie cieszyńskim, do którego Góra od 1442 r. należała.

1491

właścicielem Góry jest Jan Olbracht, póĽniejszy król Polski.

1499

namiestnikiem na ¦ląsku i w księstwie głogowskim jest Zygmunt, póĽniejszy król Zygmunt I Stary.

1508

inkorporacja księstwa głogowskiego ( w tym Góry) do korony czeskiej, dokonana przez króla Czech i Węgier Władysława Jagiellończyka.

1526

miasto wraz z okręgiem znalazło się pod panowaniem Habsburgów austriackich.

1528

wprowadzenie reformacji w powiecie górowskim

1567

cesarz Maksymilian II w Pradze potwierdził wszystkie wcześniej uzyskane przez Górę prawa i przywileje.

1577

podobnego potwierdzenia praw Góry dokonał kolejny władca, cesarz Rudolf II w Wiedniu.

1581

z tego roku pochodzi najstarszy zachowany akt prawny dotyczący Górowskiego Bractwa Strzeleckiego.

1590

w Górze powstała pierwsza apteka.

1597

w Górze istniało kilkanaście cechów: sukienników, rzeĽników, szewców, piekarzy, krawców, kuśnierzy, ślusarzy i kowali, płatnerzy, rękawiczników, stolarzy, kołodziejów i stelmachów, garncarzy, tkaczy i 1 cech wspólny dla pozostałych rzemieślników. Najznaczniejszym był cech sukienników.

1601

miasto wykupiło od cesarza lenno zamkowe tzn. przywileje, daniny, opłaty i prawa z których dochody znacznie wzbogaciły kasę miejską.

1618

w Europie rozpoczęła się wojna trzydziestoletnia, która nie ominęła Góry i była przyczyną jej ekonomicznego upadku.

1618/1621

w Górze działała oficyna drukarska. Z tego okresu zachowały się trzy druki muzyczne.

1626

w mieście stacjonowały wojska Mansfelda, Wallensteina, Lichtensteina. Mieszkańcy zobowiązani byli do świadczeń na ich utrzymanie. 1629 - znaczne wyludnienie miasta (rekatolizacja - ewangelicy wyemigrowali do pobliskiego Leszna, Wschowy, Bojanowa, Rawicza, Jutrosina, Zaborowa, Szlichtyngowy).

1632-1635

w Górze stacjonowały wojska saksońskie, brandenburskie i szwedzkie. Miasto dotkliwie odczuło ich pobyt.

1653/54

postępująca rekatolizacja. W powiecie Góra w ręce katolików powróciło 20 kościołów.

ok. 1660

słynny proces o czary, jeden z ostatnich w księstwie głogowskim. Górowski grabarz Hennig posądzony o konszachty z diabłem zostaje spalony na stosie.

1707 - 1741

ewangelicy górowscy, którzy ponownie pojawili się w mieście, z braku świątyń dla nich przeznaczonych zbierali się na modły na łąkach, pod lasami.

1741

Góra wraz ze Śląskiem przeszła we władanie pruskie. W mieście utworzony został garnizon huzarów (1 szwadron).

1759

w mieście i na przedmieściach zamieszkiwało 3361 mieszkańców.

1759

trzeci wielki pożar Góry. Miasto zostało podpalone przez wojska rosyjskie. Odbudowa trwała do roku 1784.

1765

na wieży ratuszowej zainstalowano zegar miejski.

1770

średniowieczne mury miejskie okalające miasto zostały częściowo rozebrane, a fosa zasypana. Na tym miejscu powstały ogrody.

1791

miasto odwiedził (podróżujący po Śląsku) król Fryderyk Wilhelm II.

1798

wybudowanie nowego budynku szkolnego w miejsce czterech mniejszych, spalonych w trakcie pożaru.

1802

Góra liczy 2790 mieszkańców.

1812

w miejsce zlikwidowanego garnizonu powstała Gwardia Obywatelska skupiająca mężczyzn do 40 roku życia.

1817

Festyn Młodzieży Szkolnej. To dziecięce święto odbywało się zawsze w sierpniu, a od 1830 r. do roku 1900 - w lipcu.

1818

w mieście założono oświetlenie uliczne (latarnie).

1848

miasto ma już swoją gazetę - Dziennik Powiatowy.

1848

echa Wiosny Ludów. W mieście działało Stronnictwo Demokratyczne opowiadające się za wprowadzeniem rządu parlamentarnego z monarchą na czele, Stronnictwo Konstytucyjne było zwolennikiem królestwa i konstytucji jako dobrej woli panującego. Więcej zwolenników miało Stronnictwo Demokratyczne.

1852

powstało Górowskie Towarzystwo Szosowe Akcyjne.

1856

oddano do użytku szosę łączącą Górę z Bojanowem. Utworzono Powiatową Kasę Oszczędności.

1858

Góra uzyskała wygodne drogowe połączenie z Głogowem.

1859

oddano do użytku nowy ratusz miejski. Mieścił się tam również Sąd Powiatowy.

1871

Góra znalazła się w granicach Cesarstwa Niemieckiego.

1872/73

zbudowano szpital powiatowy.

1880

liczba ludności wzrosła do 4000 osób.

1882

w Górze funkcjonowały dwie mleczarnie

1885

Góra otrzymała połączenie kolejowe z Bojanowem.

1889

założono "Cukrownię Góra" jako spółkę akcyjną.

1892

wybudowano młyn parowy z piekarnią chleba i rzeĽnię.

1900

uroczyste obchody 600 lecia nadania praw miejskich Górze. Z tej okazji ukazała się monografia miasta dr. Ziołeckiego, Geschichte der Stadt Guhrau wydana w drukarni górowskiej.

1906

otwarcie linii kolejowej z Góry do Głogowa.

1915

założono wodociągi.

1917

uruchomienie kolejnego połączenia kolejowego: z Góry do Ścinawy.

1927

miasto zostało zelektryfikowane.

28.I.1945

Góra powraca w granice państwa polskiego. Miasto zostaje siedzibą powiatu w woj. wrocławskim.

10/12.V.1945

rozpoczyna urzędowanie Starostwo Powiatowe.

1945

uruchomiono Dolnośląską Wytwórnię Preparatów Nikotynowych; odbudowano i na nowo uruchomiono mleczarnię, wodociągi, szpital. Powstało pierwsze po zakończeniu działań wojennych na Dolnym ¦ląsku przedszkole. Od września uczniowie rozpoczęli naukę w szkołach podstawowych i liceum ogólnokształcącym. Rozegrano pierwszy mecz piłki nożnej.

1946

uruchomiono cukrownię, tartak, młyn. Powstała Biblioteka Miejska. Orkiestra Dęta OSP przy Cukrowni Góra ¦l. miała swój pierwszy występ.

XI.1946

pierwsze posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. Góra liczy ok.3600 mieszkańców.

1947

w powiecie Góra funkcjonowało 36 szkół podstawowych.

1948

utworzono Kolumnę Sanitarno-Epidemiologiczną.

1948

uruchomiono radiowęzeł, który swoim zasięgiem obejmował też wsie: Chróścina, Witoszyce, Sławęcice, Stara Góra i Kajęcin.

1951

utworzono Bibliotekę Pedagogiczną.

1954

ukazuje się pismo "Gazeta Górowska", organ powiatowego KFN

1960

po raz pierwszy od zakończenia II wojny w Górze obchodzono Dni Góry. Uroczystości trwały od 18 sierpnia do 1 września.

1961

w Ryczeniu, w pobliżu Góry nad rzeką Barycz wybudowano ośrodek wypoczynku świątecznego.

1965

rozpoczął działalność Amatorski Klub Filmowy "Profil".

1970

na scenie muzycznej Góry pojawiła się kapela podwórkowa "Walcmany", która szybko stała się wizytówką kulturalną miasta. W tymże samym roku rozpoczęła pracę Poradnia Wychowawczo-Zawodowa.

29 IX 1973

w Górze ma miejsce uroczysta inauguracja Roku Kulturalnego dla całego Dolnego ¦ląska.

1975

wybudowano park kultury i rekreacji z kortami tenisowymi i ścieżką zdrowia.

1.VI. 1975

po reformie administracyjnej kraju Góra przestaje być stolicą powiatu; weszła w skład woj. leszczyńskiego. I 1979 - Nadleśnictwu Góra ¦ląska (istniejące od 1945 r.) wytyczono nowe granice. Zajmowało 20 507 ha i było największym w woj. leszczyńskim.

1985

odsłonięcie Pomnika Wdzięczności (obecna nazwa Pomnik Wolności).

1986

nawiązanie współpracy kulturalnej z niemieckim miastem Bad Salzungen.

1990

KO "Solidarność" wydaje pismo "Gazeta Górowska".

27 V 1990

rozpoczęła się kadencja nowego samorządu terytorialnego, wybranego w wolnych wyborach.

1990

wybudowano silos cukrowniczy do przechowywania 15 tys. ton cukru.

XII 1990

w mieście zamieszkuje 11 921 osób.

1991

zaczyna ukazywać się pismo samorządu Góry "Przegląd Górowski".

1993

po raz pierwszy wręczono nagrodę " Człowieka Roku" osobie zasłużonej dla Ziemi Górowskiej.

23 X 1993

podpisanie aktu o partnerstwie pomiędzy niemiecką gminą Herzberg i Górą.

XII 1993

w mieście zamieszkuje 12 563 osoby.

 

 

XI 1994

odbywa się I Bieg Niepodległości dla uczczenia święta 11 listopada (pięć lat później bieg ten zostanie wpisany w kalendarz imprez ogólnopolskich).

V 1995

z okazji 50 rocznicy powrotu Ziemi Górowskiej do Macierzy w mieście zorganizowano szereg interesujących wystaw tematycznych.

V 1995

pierwsza edycja konkursu "Góra i Ziemia Górowska - Moja mała Ojczyzna" organizowanego cyklicznie przez TMZG. VII 1995 - I rowerowy rajd Szlakiem Kościołów Ziemi Górowskiej zorganizowany przez TPD (kolejne odbywać się będą każdego następnego roku).

26 I 1996

w Jastrzębiej k. Góry utworzono Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych (w 2010 r. Ośrodek przeniesiono do nowej siedziby w Górze).

XII 1996

w mieście zamieszkuje 12 863 osoby.

VII 1997

wielka powódź nie omija gminy Góra. Podtopione zostały południowe krańce gminy. Rzeka Barycz cofając swoje wody zalewała lasy, łąki i pola leżące w jej dorzeczu.

 1 I 1999

w wyniku reformy administracyjnej kraju reaktywowany zostaje powiat górowski, a Góra wchodzi w granice województwa dolnośląskiego

2000

obchody 700-lecia nadania praw miejskich Górze,

11-25 IX 2000

przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie zmiany nazwy miasta Góra na Góra Śląska; w konsultacjach wzięło udział zaledwie 3,41% pełnoletnich mieszkańców miasta; za zmianą nazwy miasta opowiedziało się 86,23% mieszkańców, przeciw było 13,77%; zmiany nazwy nie dokonano

2006

następuje likwidacja Cukrowni Góra Śląska, największego górowskiego zakładu pracy.

2008

po raz pierwszy w historii miasta burmistrzem zostaje kobieta, Irena Krzyszkiewicz

 2019

8 października, Góra gości Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę.

 
«« wstecz
drukuj wyślij ten link
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
kalendarium miesięczne

  
Online: 14 odwiedzin: 11236518
© 2005 - 2020 Góra. All rights reserved.