Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
poniedziałek 11 grudnia 2017  imieniny: Waldemar, Damazy
Wiadomości gminne | Kultura, oświata i sport | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia
znajdujesz się w:
Posiedzenia komisji
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt


  Wpisz swój adres email.
dopisz


Posiedzenia komisji

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Góry, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 800  w sali narad nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Rozpatrzenie skargi na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Górze

2.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Góry:

1)      zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,

2)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze.

3)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze.

4)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czerninie.

5)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Glince.

6)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ślubowie.

7)      w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Witoszycach.

8)      w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze.

9)      w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze

10)  w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Czerninie.

11)  Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Glince.

12)   w sprawie nadania statutu Szkole podstawowej w Ślubowie.

13)   w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Witoszycach. 

14)  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

15)  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra.  

16)  w sprawie utworzenia Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.

17)  w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.

18)  w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym.

19)  w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Klub Dziecięcy „Świat Malucha” w Górze.

3.      Sprawy różne

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                     (-) Mariusz Dziewic

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Góry, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 1000  w sali narad nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Góry:

1)      zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

2)      w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Góra.

3)      w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wierzowickie starorzecze”.

4)      zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za  inkaso.

2.      Sprawy różne

Przewodniczący Komisji

                                                                                   (-) Agnieszka Jędryczka

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Prawa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Góry, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 1100  w sali narad nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Góry:

1)      zmieniającą uchwałę w sprawie podziału Gminy Góra na obwody głosowania,

2)      w sprawie Programu współpracy Gminy Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nas rok 2018

  1. Sprawy różne

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                   (-) Ryszard Borawski

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej Góry, które odbędzie się w dniu 24 listopada 2017 roku o godz. 1130  w sali narad nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1.

 

Porządek posiedzenia:

1.      Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej Góry:

1)      w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Góra na lata 2017 – 2020.

2)      w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

3)      zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Góra.

4)      w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na parkingu niestrzeżonym nie będącym drogą publiczną na terenie miasta Góra.

5)      w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Ryczeń.

6)      w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Wierzowice Małe.

7)      w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Ślubów.

8)      w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Chróścina.

2.      Sprawy różne

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                      (-) Adam Chmiel

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej Góry, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2014 roku o godz. 830  w sali narad nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1.

 

Porządek posiedzenia:

1. Stanowisko komisji w sprawie projektów uchwał Rady Miejskiej Góry:

a)      zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2017,

b)      zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

c)      w sprawie stawek podatku od nieruchomości Gminy Góra na rok 2018.

d)      w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru opłaty targowej na terenie Gminy Góra na rok 2018.

e)      w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

f)       zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso.

2. Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

                                                                                    (-) Arkadiusz Szuper

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej Góry, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2017 roku o godz. 900  w sali narad nr 110 Urzędu Miasta i Gminy w Górze ul. Mickiewicza 1.

Proponowany porządek posiedzenia:                                                                                 

1.      Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Góra na rok 2018.

2.      Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Góra.

3.      Sprawy różne.

 

 

 

Przewodniczący Rady

                                                                                      (-) Jerzy Kubicki

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
kalendarium miesięczne
  
Online: 11 odwiedzin: 7165882
© 2005 - 2017 Góra. All rights reserved.