Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
poniedziałek 11 grudnia 2017  imieniny: Waldemar, Damazy
Wiadomości gminne | Kultura, oświata i sport | Galeria | Przetargi | Zamówienia Publiczne | Ogłoszenia
znajdujesz się w:
Sesje
Nasza gmina
Samorząd
Kontakt


  Wpisz swój adres email.
dopisz


Sesje

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Zawiadamiam o obradach XLII sesji Rady Miejskiej Góry w dniu 28 listopada  2017 roku o godz. 1000 w sali narad Starostwa Powiatowego Górze.

­­­

 

 

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Miejskiej Góry.

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Miejskiej Góry.

4. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Miejskiej Góry.

5. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej Góry.

6. Przyjęcie protokołu z XLI sesji Rady Miejskiej Góry

7. Sprawozdanie Burmistrza Góry z działalności w okresie międzysesyjnym.

8. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych Rady Miejskiej Góry za rok 2016.

9. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Górze, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów komunalnych osób prawnych za rok 2016

10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.

11. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Góra na rok 2017.

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.

13. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości Gminy Góra na rok 2018.

14. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru opłaty targowej na terenie Gminy Góra na rok 2018.

15. Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wynagrodzenia za inkaso.

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

18. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze.

19. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze.

20. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czerninie.

21. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Glince.

22. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Ślubowie.

23. Uchwała w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Witoszycach.

24. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 1 im. Bolesława Prusa w Górze.

25. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze

26. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Czerninie.

27. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty
w Glince.

28. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole podstawowej w Ślubowie.

29. Uchwała w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej w Witoszycach. 

30. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

31. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Góra.  

32. Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.

33. Uchwała w sprawie nadania statutu Zespołowi Żłobek i Klub Dziecięcy w Górze.

34. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłaty za pobyt w żłobku lub klubie dziecięcym.

35. Uchwała w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Klub Dziecięcy „Świat Malucha” w Górze.

36. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Góra na obwody głosowania.

37. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego nas rok 2018.

38. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

39. Uchwała w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gminy Góra.

40. Uchwała w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Wierzowickie starorzecze”.

41. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za  inkaso.

42. Uchwała w sprawie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Góra na lata 2017 – 2020.

43. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z tą samą osobą kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

44. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Góra.

45. Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na parkingu niestrzeżonym nie będącym drogą publiczną na terenie miasta Góra.

46. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Ryczeń

47. Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Wierzowice Małe.

48. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Ślubów.

49. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Chróścina.

50. Uchwała w sprawie przekazania skargi.

51. Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Góra, ze środków budżetu gminy.

52. Interpelacje i zapytania radnych.

53. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

54. Wolne głosy i wnioski.

55. Zakończenie obrad.

 

 

Przewodniczący

          Rady Miejskiej Góry                                

            (-)Jerzy Kubicki

 

 
«« wstecz

drukujwyślij ten link
  
Pogoda
Kalendarz wydarzeń
N Pn Wt Śr Cz Pt Sob
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
kalendarium miesięczne
  
Online: 12 odwiedzin: 7165909
© 2005 - 2017 Góra. All rights reserved.