Urząd Miasta i Gminy w Górze

Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Czernina Dolna i Czernina

Gmina Góra otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 565 788,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Czernina Dolna i Czernina” w ramach naboru na środki dla gmin z przeznaczeniem dla  na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej).

Inwestycja polega m.in. na wykonaniu: nawierzchni drogi z masy bitumicznej, zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki starobruk dolnośląski, poboczy z nawierzchni utwardzonej z kamienia łamanego, chodnika z kostki betonowej. W ramach zadania zostanie wykonane oznakowanie tymczasowe oraz docelowe.