Urząd Miasta i Gminy w Górze
Powróć do: INWESTYCJE GMINNE

2020 ROK

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Lipowa w m. Góra

Wykonawca: JULMARTECH Paweł Urbaniak

Wartość całkowita zadania: 96 537,28 zł.

 

Uzbrojenie terenu – osiedle Lipowa - ul. Chabrowa w m. Góra

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas, K. Głuszko

Wartość całkowita zadania: 839 429,37 zł.

Dofinansowanie: 80 569,06 RPO WD 2014-2020

 

 

Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 323 i nr 324 w m. Góra

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas, K. Głuszko i VIAPOL Sp. z o.o.

Wartość całkowita zadania: 2 574 938,53 zł.

Dofinansowanie: 2 555 864,53 DSDiK we Wrocławiu

 

 

Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piłsudskiego w m. Góra

Wykonawca: P.U.H. Bud-Bruk Ryszard Mielcarek

Wartość całkowita zadania: 984 792,38 zł.

Dofinansowanie: ok. 770 000,00 RPO WD 2014-2020

 

 

Zagospodarowanie strefy wypoczynku – park i zbiornik wodny przy ul. Sportowej - Mickiewicza w Górze

Wykonawca: „Mi-Dan” Sp. z o.o.

Wartość zadania: 1 494 848,00 zł.

Dofinansowanie: 76 865,00 PROW 2014-2020

 

 

Poprawa stanu nawierzchni chodnika przy ul. Zielonej w m. Góra

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas, K. Głuszko

Wartość całkowita zadania: 69 188,71 zł.

 

 

Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Kochanowskiego i Bohaterów Westerplatte w m. Góra

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. Głogów

Wartość całkowita zadania: 892 593,61 zł.

 

 

Budowa chodnika przy ul. Cisowej w m. Góra

Wykonawca: Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala

Wartość całkowita zadania: 51 634,77 zł.

 

 

Budowa ścieżki rowerowo-pieszej do Kłody Górowskiej

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.

Wartość całkowita zadania: 795 393,15 zł. 

Dodatkowo DSDiK we Wrocławiu pokryło kwotę ok. 600 000 zł za wykup gruntów pod inwestycje.

 

 

 

Poprawa stanu nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Jastrzębia etap II

Wykonawca: Drogtranz Sp. z o.o.

Wartość całkowita zadania: 595 923,27 zł.

Zadanie realizowane we współpracy z DSDiK we Wrocławiu. Pomoc rzeczowa Gminy Góra w kwocie 292 000,00 zł.

 

 

Utwardzenie i odwodnienie placu przy garażach ul. Dąbrówki w m. Góra

Wykonawca: DROGTRANZ Sp. z o. o.

Wartość całkowita zadania: 1 202 084,15 zł

Dofinansowanie: 282 336,65 RPO WD 2014-2020

 

 

Budowa drogi łączącej Al. Jagiellonów z Osiedlem Kazimierza Wielkiego

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas, K. Głuszko

Wartość całkowita zadania: 276 097,25 zł.

 

 

Budowa sieci wod-kan przy ul. Rumiankowej w m. Góra

Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa „INSTAL – SERWIS”

Wartość całkowita zadania: 126 262,75 zł.

 

Utwardzenie placu gminnego w m. Kłoda Górowska

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas, K. Głuszko

Wartość całkowita zadania: 182 808,57 zł.

 

Budowa drogi łączącej ul. Przemysława II z ul. Dąbrówki w m. Góra

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas, K. Głuszko

Wartość całkowita zadania: 296 240,53 zł.

Dofinansowanie: 35 048,30 RPO WD 2014-2020

 

 

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno - wymiana konstrukcji, pokrycia dachu oraz stropu w części sanitarno-kuchennej świetlicy

Wykonawca: PAN-BUD Przemysław Panasewicz

Wartość całkowita zadania: 78 034,69 zł.

 

Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Liliowej w m. Góra

Wartość całkowita zadania: 120 797,75 zł.

Dofinansowanie: 102 678,09 RPO WD 2014-2020

 

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Góra - instalacja oświetlenia przejść dla pieszych

Wartość całkowita zadania: 124 417,27 zł..

 

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na pl. Chrobrego w m. Góra

Wykonawca: Helmar Sp. z o.o. 

Wartość całkowita zadania: 62 484,00 zł.

Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Podwale w m. Góra

Wykonawca: Elektrotim z Wrocławia

Wartość całkowita zadania: 168 510,02 zł.

Dofinansowanie: 100 853,25 zł. DSDiK we Wrocławiu

 

 

Strefa aktywnego wypoczynku wsi Bronów i Borszyn Mały (budżet obywatelski 2020)

Wykonawca: "Damart" Damian Smelczyński, P.U.H. Krzysztof Ratuszniak, Grupa "Hydro" Sp. z o.o.

Wartość całkowita zadania: 63 979,50 zł.