Urząd Miasta i Gminy w Górze
Powróć do: INWESTYCJE GMINNE

2021 rok

Wymiana nawierzchni jezdni i chodników dróg wojewódzkich nr 323 i 324 na włączeniach z drogami gminnymi w m. Góra
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas K. Głuszko Sp. J.
Całkowita wartość zadania: 74 279,31 zł.
Dofinansowanie: 74 279,31 zł. z DSDiK we Wrocławiu

Wymiana nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 ul. Głogowska w m. Góra
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas K. Głuszko Sp. J.
Całkowita wartość zadania: 43 638,68 zł.
Dofinansowanie: 21 819,34 zł. z DSDiK we Wrocławiu
 

Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Mickiewicza w m. Góra
Wykonawca: Drogtranz Sp. z o.o.
Całkowita wartość zadania: 74 157,68 zł.
 

Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina
Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o.
Całkowita wartość zadania: 2 086 332,53 zł.
Dofinansowanie: 1 789 153,20 zł. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

Przebudowa drogi w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników ul. Iwaszkiewicza w m. Góra
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas K. Głuszko Sp. J.

Całkowita wartość zadania: 381 611,50 zł.
Dofinansowanie: 369 081,18zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników ul. Matejki w m. Góra
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas K. Głuszko Sp. J.

Całkowita wartość zadania: 590 029,01 zł.
Dofinansowanie: 37 212,48zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników ul. Chopina w m. Góra
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas K. Głuszko Sp. J.
Całkowita wartość zadania: 202 674,48 zł.

Przebudowa drogi w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników ul. Dunikowskiego w m. Góra
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas K. Głuszko Sp. J.
Całkowita wartość zadania: 554 021,09 zł.
Dofinansowanie: 527 032,86zł  z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w m. Góra
Wykonawca: Drogtranz Sp. z o.o.
Całkowita wartość zadania: 19 311,24 zł.
Dofinansowanie: 13 715,39 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.

Wykonanie elewacji budynku UMiG w Górze
Wykonawca: Dawid Szłapka Firma Ogólnobudowlana Daw.Bud. Renowacja i Konserwacja Zabytków z Kokorzyna
Całkowita wartość zadania: 592 684,91 zł.
 

Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Ślubowie
Wykonawca: Drogtranz Sp. z o.o. z Góry

Całkowita wartość zadania: 264 665,11 zł.

Doświetlenie przejść dla pieszych ul. Mickiewicza i ul. Armii Polskiej
Wykonawca: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.
Całkowita wartość zadania: 84 001,62 zł.
Dofinansowanie: 39 034,32 zł. w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2021 r.
 

Przebudowa drogi w m. Czernina Górna
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas K. Głuszko Sp. J.
Całkowita wartość zadania: 900 213,64 zł.
Dofinansowanie: 73 080,00 zł. z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

Przebudowa drogi w m. Bronów
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas K. Głuszko Sp. J.
Całkowita wartość zadania: 767 806,71 zł
Dofinansowanie: 169 000,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych

 Budowa toru rowerowego – PUMPTRACK w związku z prowadzeniem zajęć dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Wykonawca: PUMPIT Sp. z o.o.
Całkowita wartość zadania: 137 603,00 zł

Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej Góra – Jastrzębia
Wykonawca: PUH Krzysztof Ratuszniak
Całkowita wartość zadania: 186 960,00 zł.

Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Grabowno – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji elektrycznej
Wykonawca: Stolarstwo, handel, import, export Franciszek Tomaszewski oraz PUH El-Protekt
Całkowita wartość zadania: 129 757,47 zł.
Dofinansowanie: 30 000,00 zł. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi

Budowa budynku gospodarczego w m. Strumyk
Wykonawca: PSB - EWAN Sp. z o.o. z Góry

Całkowita wartość zadania: 457 540,09 zł.

Adaptacja budynku byłego sklepu na świetlicę wiejską w m. Łagiszyn
Wykonawca: Pan-Bud Przemysław Panasewicz z Rydzyny
Całkowita wartość zadania: 112 639,00 zł.

Poprawa stanu nawierzchni chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 324 w m. Jastrzębia - etap III
Wykonawca: Drogtranz Sp. z o.o. z Góry

Całkowita wartość zadania: 391 742,45 zł.
Dofinansowanie: 213 442,23 zł – finansowanie 50/50 % przez DSDiK we Wrocławiu

Budowa chodnika ul. Cisowa w m. Góra – etap II
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” A. Skoczylas K. Głuszko Sp. J.

Całkowita wartość zadania: 140 901,67 zł.

Wymiana nawierzchni ul. Żeromskiego w m. Góra
Wykonawca: Drogtranz Sp. z o.o.

Całkowita wartość zadania: 466 815,17 zł.
Dofinansowanie: 466 815,17 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przebudowa drogi w zakresie wymiany nawierzchni jezdni i chodników ul. Mała i ul. Dąbrowskiego w m. Góra
Wykonawca: Drogtranz Sp. z o.o. z Góry
Całkowita wartość zadania: 223 043,31 zł
Dofinansowanie: 223 043,31 zł. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przebudowa dawnych murów obronnych w m. Góra – ETAP I
Wykonawca: Drogtranz Sp. z o.o. z Góry

Całkowita wartość zadania: 79 300,00 zł.
Dofinansowanie: 56 703,00 zł. z PROW 2014-2020 za pośrednictwem LGD „Ujście Baryczy”

Rewitalizacja wieży ciśnień w m. Góra
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Leszek Skupin z Cieszkowic
Całkowita wartość zadania: 1 389 000,00 zł.
Dofinansowanie: 525 000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 Zakup i montaż altany na placu zabaw w m. Bronów
Wykonawca: Usługi Stolarskie Marcin Szczęśniak ze Spytkowic
Całkowita wartość zadania: 29 000,00 zł.
 

Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego Nr 3 w Górze
Wykonawca: Konsorcjum budowlane: Firma Giera Piotr Giera, Daniel Giera Sp. z o.o. z Dzięczyny i Usługi budowlane Piotr Giera z Dzięczyny
Całkowita wartość zadania: 5 522 185,12 zł.
Dofinansowanie: 2 000 000,00 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych