Urząd Miasta i Gminy w Górze

Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe

Przypominamy o możliwości złożenia wniosku o przyznanie nagrody za osiągnięte wyniki sportowe. Wniosek należy złożyć do Burmistrza Góry w terminie do 31.03.2024 r., uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Nagrodę otrzymuje osoba zamieszkująca na terenie Gminy Góra, która w ciągu ostatniego roku kalendarzowego poprzedzającego dzień złożenia wniosku, uzyskała co najmniej jeden z następujących wyników sportowych:


a) została powołana przez właściwy związek sportowy do reprezentacji kraju na igrzyskach olimpijskich lub paraolimpijskich; 

b) zajęła I-X miejsce w mistrzostwach świata, pucharze świata, mistrzostwach Europy, pucharze Europy, uniwersjadach;

c) zakwalifikowała się do reprezentacji Polski w danej kategorii wiekowej;

d) zajęła I-X miejsce w mistrzostwach Polski, pucharze Polski, ogólnopolskiej olimpiadzie młodzieży;

e) zajęła I - III miejsce w zawodach na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Wyniki sportowe, o których mowa powyżej należy osiągnąć w co najmniej jednej z następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna, piłka siatkowa, badminton, lekkoatletyka, tenis ziemny, tenis stołowy, kolarstwo, pentaque, brydż sportowy, pływanie, koszykówka, judo, sporty motorowe, łyżwiarstwo szybkie, sporty wrotkarskie, taekwondo, ju-jitsu;

Organizatorem zawodów sportowych, w których zawodnik osiągnął wysokie wyniki są: Międzynarodowy Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Międzynarodowe Federacje Sportowe, Europejskie Federacje Sportowe, Polski Związek Sportowy, znajdujący się na wykazie polskich związków sportowych, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej lub  podmioty działające z jego upoważnienia.

Szczegółowe zasady przyznawania nagród określone zostały w uchwale Rady Miejskiej Góry nr XXVII/273/20  z dnia 18 grudnia 2020 r. oraz w uchwale nr LXXII/628/24  z dnia 29 stycznia 2024 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności