Urząd Miasta i Gminy w Górze

Stypendia szkolne wrzesień - grudzień 2023 r.

Przypominany, że wypłata stypendiów szkolnych przyznanych decyzją Burmistrza Góry nastąpi w terminie do 29 grudnia 2023 r., po przedłożeniu imiennych oryginalnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane na cele edukacyjne do 12 grudnia 2023 r. (do wysokości kwot przedstawionych dokumentów – nie więcej jednak, niż kwota przyznanego stypendium).

 

Oryginały dokumentów potwierdzających poniesione koszty należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze, w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. Nr 5 

 

UWAGA

 

Każda faktura musi być opisana na odwrocie: 

np. 

pod poz. 1 zakupiono obuwie sportowe dla syna/córki (imię i nazwisko) 

pod poz. 2 zakupiono koszulę galową dla syna/córki (imię i nazwisko) 

pod poz. 3 zakupiono artykuły szkolne dla syna/córki (imię i nazwisko) 


i podpis wnioskodawcy

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności