Urząd Miasta i Gminy w Górze

Ogłoszono termin wyborów samorządowych

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Termin wyborów wyznaczony został na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Jednocześnie ogłoszony został kalendarz wyborczy. Mieszkańcy Gminy Góra wybierać będą radnych do Rady Miejskiej Góry, do Rady Powiatu Górowskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz Burmistrza Góry.

Na uwagę zasługuje fakt, ze Komisarz Wyborczy we Wrocławiu dokonał zmiany w podziale gminy Góra na okręgi wyborcze. W zbliżających się wyborach miejscowość Czernina stanowić będzie odrębny okręg wyborczy, natomiast miejscowości, które do tej pory z Czerniną tworzyły okręg wyborczy, a mianowicie Czernina Dolna, Czernina Górna, Sułków i Żarki przyłączone zostały do sąsiedniego okręgu wyborczego, w skład którego wchodzą takie miejscowości jak: Borszyn Mały, Borszyn Wielki, Bronów, Kruszyniec, Kuklice, Ligota, Strumyk, Szedziec, Włodków Dolny.

Nie uległ natomiast zmianie podział na okręgi wyborcze w wyborach Rady Powiatu Górowskiego i Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. W wyborach do Rady Powiatu, Gmina Góra stanowi odrębny okręg wyborczy, w którym mieszkańcy wybierać będą 8 radnych. Do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Powiat Górowski wraz z powiatami: milickim, oleśnickim, oławskim, strzelińskim, średzkim, trzebnickim, wołowskim i wrocławskim tworzyć będą jeden okręg wyborczy, w którym wybieranych będzie 8 radnych.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności