Urząd Miasta i Gminy w Górze

Trwają prace przy budowie drugostronnego zasilania Góry

W czwartym kwartale 2023 r. rozpoczęła się budowa linii 110 kV relacji Rawicz – Góra. Przedmiotowa Inwestycja jest kluczowa dla dalszego dynamicznego rozwoju miasta i gminy Góra, gdyż stanowić będzie dwustronne zasilanie GPZ Góra po stronie wysokiego napięcia. Jest to strategiczna kwestia dla dalszego rozwoju terenu gminy która umożliwi  wydawanie nowych warunków przyłączeniowych dla istniejących i planowanych Inwestycji a co się z tym wiąże dla mieszkańców nowe miejsca pracy i zwiększone wpływy do budżetu gminy  

W chwili obecnej na budowie linii 110 kV trwają prace związane z budową fundamentów i montażem poziomym i pionowy konstrukcji wsporczych.  Zaawansowanie prac fundamentowych wynosi 25% a montażu konstrukcji stalowych 5%.

Prace związane z budową linii 110 kV Rawicz  - Góra realizuje firma PBE ELBUD POZNAŃ S.A.  która jest wiodącą firmą w dziedzinie budownictwa energetycznego w Polsce.

Firma PBE ELBUD POZNAŃ S.A. świadczy usługi związane z kompleksową obsługą i realizacją Inwestycji w branży elektroenergetycznej na terenie całego kraju. Specjalizuje się w przygotowaniu i budowie linii i stacji  elektroenergetyczny wszystkich napięć począwszy od uzyskania terenu pod inwestycję, decyzji administracyjnych wymaganych prawem budowlanych koniecznych do rozpoczęcia  a skończywszy na budowie i obsłudze obiektów elektroenergetycznych. 

Obecnie zasilanie w energię elektryczną terenu miasta i Gminy Góra odbywa się z Głównego Punktu Zasilania (GPZ) Góra, który połączony jest z systemem elektroenergetycznym na poziomie napięcia 110kV jedną linią prowadzącą ze Wschowy. 

Linia o napięciu WN 110Kv stanowić będzie połączenie pomiędzy GPZ w Rawiczu i GPZ przy ul. Starogórskiej w Górze, zapewni ona bezpieczeństwo energetyczne dla powiatu rawickiego oraz powiatu górowskiego. Obecnie powiat górowski zasilany jest tzw. linią promieniową, co w przypadku jej awarii powoduje brak możliwości innego zasilania i z konieczności, przerwy w dostawie energii elektrycznej do odbiorców.

Linia przebiegać będzie terenami Gminy Rawicz, Bojanowo i Góra (Góra, Stara Góra, Kłoda Górowska, Szedziec, Bronów, Zawieścice, Grabowno). Długość projektowanej linii to około 27  km, na terenie naszej Gminy 12,1 km.

Sprawa zapewnienia Gminie Góra tzw. drugostronnego zasilania trwa już od roku 2013. Wówczas spółka ENEA w trybie postępowania przetargowego podpisała umowę z firmą PBE ELBUD POZNAŃ S.A.  na zaprojektowanie i wybudowanie jednotorowej linii napowietrznej WN 110kV. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę opóźniało się między innymi w związku z odwołaniami składanymi przez właścicieli gruntów. 

Zważywszy, że omawiana inwestycja przechodzi przez dwa województwa w tym dwa powiaty i trzy gminy, wykonawca musiał uzyskać kilka decyzji pozwolenia na budowę. Należy przypomnieć, że do złożenia przez wnioskodawcę wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę musiały zostać zakończone prace związane z uzyskaniem prawa dysponowania nieruchomościami na cele budowlane oraz ustanowieniem tzw. służebności przesyłu w tym przypadku było to 891 zgód na wejście na daną nieruchomość.  

 

Galeria zdjęć

IMG_20190224_105726 (1) IMG_20220224_144339 (1) IMG_20220225_104055 (1) DSC_7747 DSC_7748 DSC_7749 DSC_7751 DSC_7755 DSC_7760 DSC_7762 DSC_7766 DSC_7768 DSC_7771 DSC_7773 DSC_7772 DSC_7780 DSC_7783
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności