Urząd Miasta i Gminy w Górze

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków w ramach Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”.

odnowaw

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków w ramach Programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ogłosił nabór wniosków na podstawie których można uzyskać grant w wysokości do 10 000zł. Projekt o którego dofinansowanie stara się beneficjent musi być realizowany na obszarze sołectwa które posiada Sołecką Strategię Rozwoju Wsi przyjętą przez zebranie wiejskie. Dofinansowanie dotyczy projektów dotyczących promocji Idei Odnowy Wsi w tym: zakup materiałów promocyjnych, aktualizacji i renowacji tablic informacyjnych we wsi (witaczy itd.), zakup namiotów plenerowych, organizacja warsztatów promujących uczestnictwo i funkcjonowanie w inicjatywnie „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, zakup tzw. małej architektury, wiaty, altany ławki, grille. Termin składania wniosków 25.01.2024r – 16.02.2024r.

Z terenu gminy Góra o dofinansowanie mogą starać się następujące sołectwa:

Borszyn Mały, Borszyn Wielki, Bronów, Chróścina, Czernina Góra, Czernina Dolna, Czernina Górna, Glinka, Grabowno, Jastrzębia, Kłoda Górowska, Kruszyniec, Ligota, Osetno, Ryczeń, Sławęcice, Stara Góra, Strumienna, Szedziec, Ślubów Wierzowice Małe,  Witoszyce

Ze szczegółami naboru można się zapoznać – link.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności