Urząd Miasta i Gminy w Górze
Powróć do: URZĄD MIASTA I GMINY

Wydział Finansów

Skarbnik – Marek Balowski

Urząd Miasta i Gminy w Górze
ul. Adama Mickiewicza 1 – pokój nr 1
tel. 65 544 36 04
fax 65 543 26 58
e-mail: skarbnik@gora.com.pl

 

Pracownicy:

Lucyna Ciesielska – Główna Księgowa (pokój nr 2, tel. 65 544 36 06)

Halina Majewska – Starszy Inspektor ds. księgowości budżetowej (pokój nr 2, tel. 65 544 36 07)

Sylwia Mrozowska – Inspektor ds. egzekucji należności podatkowych (pokój nr 14, tel. 65 544 36 39)

Patrycja Pamrocka – Referent ds. wymiaru zobowiązań podatkowych (pokój nr 20, tel. 65 544 36 11)

Angelika Taler – Referent ds. wymiaru zobowiązań podatkowych (pokój nr 20, tel. 65 544 36 11)

Ewa Olejniczak – Kierownik Referatu Podatków i Opłat Lokalnych (pokój nr 21, tel. 65 544 36 52)

Anna Ulman – Podinspektor ds. księgowości podatkowej (pokój nr 21, tel. 65 544 36 08)

 

Marta Marcinkowska - Referent ds. egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami (pokój nr 22, tel. 65 544 36 12)

Beata Buczyńska – Starszy Inspektor ds. księgowości budżetowej (pokój nr 23, tel. 65 544 36 57)

Elżbieta Daniłowicz – Referent ds. księgowości budżetowej i rozliczania podatku VAT (pokój nr 23, tel. 65 544 36 09)

Iwona Świetlik – Referent ds. księgowości budżetowej (pokój nr 23, tel. 65 544 36 57)

Tamara Szczepańska-Dolata – Referent ds. obsługi kasowej (pokój nr 24, tel. 65 544 36 10)