Urząd Miasta i Gminy w Górze

Granty PPGR - oświadczenie o prawidłowym wykorzystaniu otrzymanego sprzętu komputerowego

ppgr  

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową darowizny w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” pomiędzy Gminą Góra, a rodzicem/opiekunem prawnym ucznia lub pełnoletnim uczniem każdy obdarowany zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o zachowaniu trwałości projektu.

 

Przypominamy, że oświadczenie składa rodzic (lub pełnoletni uczeń) na którego była zawarta umowa. W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

 

Oświadczenia o posiadaniu otrzymanego sprzętu w ramach programu, należy dostarczyć do pokoju 
nr 4 lub 5 Urzędu Miasta i Gminy w Górze, ul. Adama Mickiewicza 1, 56-200 Góra w godzinach pracy urzędu w okresie od 01.03.2024 – do 31.03.2024 r.

 

W załączeniu wzór oświadczenia.

Pliki do pobrania:

oświadczenie Granty PPGR.pdf
Format: pdf, 205.73 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności