Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
pochmurno
5°C

Ostatnia sesja Rady Miejskiej Góry VIII kadencji Samorządu

W sali narad Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się dziś  LXXIV sesja Rady Miejskiej Góry – ostatnia sesja VIII kadencji Samorządu.

W obradach udział wzięło 14 radnych, a obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper. Wśród obecnych na sali byli również: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wraz z Zastępcą Magdaleną Głuszko, Skarbnik Miasta i Gminy Góra Marek Balowski, Sekretarz Miasta i Gminy Góra Tadeusz Otto, Naczelnicy wydziałów oraz Kierownicy biur Urzędu Miasta i Gminy w Górze, kierownicy dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele spółek gminnych oraz sołtysi sołectw Gminy Góra. 

Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji zgromadzeni wysłuchali sprawozdania międzysesyjnego Burmistrza Góry. Po sprawozdaniu przyszedł czas na wyrazy wdzięczności za owocną współprace na rzecz mieszkańców gminy Góra. Burmistrz Góry wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej Góry wręczyli Radnym symboliczne podziękowania. 

W imieniu Radnych podziękowanie oraz bukiet kwiatów z rąk Arkadiusza Szupera otrzymała Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz. 

Po krótkiej przerwie przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad:

Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Góra w roku 2024; Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra; Uchwała w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej gminy Góra oraz nadania statutu; Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze; Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych w Ośrodku Dziennego Pobytu Osób Starszych i Mieszkań Chronionych w Górze; Uchwała w sprawie wprowadzenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024; Uchwała w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze; Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Górze.

Uchwała w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Góra; Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Góra; Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Ligota; Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Góra na lata 2024-2034 oraz określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii; Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Góra na lata 2024-2028; Uchwała w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Góra; Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową Gmina Góra na rok 2024; Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Góra; Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego; Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Górowskiego; Uchwała w sprawie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego; Uchwała w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Góra w ramach zasady de minimis; Uchwała w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze; Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli poczatkujących, mianowanych i dyplomowanych w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego; Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej Góry za rok 2023; Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2023; Interpelacje i zapytania Radnych; Odpowiedź na interpelacje i zapytania Radnych; Wolne głosy i wnioski.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie. 

 

W kończącej się kadencji Radni obradowali na 74 sesjach podejmując 661 uchwał. Pierwsza inaugurująca kadencję sesja odbyła się 19 listopada 2018 r. 

Skład osobowy Rady Miejskiej VIII kadencji przedstawiał się następująco:

Szuper Arkadiusz - Przewodniczący Rady Miejskiej Góry, Iciek Zygmunt - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Góry, Biernacki Tadeusz, Chmiel Adam, Ciastoń Leszek, Czyż Bartłomiej, Dąbrowski Kazimierz, Drozdowski Henryk, Fortecki Mieczysław, Kupiecki Karol, Liśkiewicz Maciej, Makles Małgorzata, Przybylski Zbigniew, Szczerba Jacek, Ziombra Janina

 

 

Galeria zdjęć

DSC_0676 DSC_0683 DSC_0687 DSC_0690 DSC_0694 DSC_0697 DSC_0699 DSC_0703 DSC_0709 DSC_0711 DSC_0713 DSC_0718 DSC_0722 DSC_0724 DSC_0729 DSC_0733 DSC_0737 DSC_0742 DSC_0744 DSC_0747 DSC_0750 DSC_0753 DSC_0762 DSC_0776 DSC_0789
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.