Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 14 lipca 2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
deszcz
16°C

Burmistrz Góry

Piotr Iskra

Pełniący obowiązki Burmistrza Góry


Piotr_Iskra 

  Urząd Miasta i Gminy w Górze
 ul. Adama Mickiewicza 1 pok. 100
 tel. 65 544 36 03,
 fax. 65 543 26 58
 e-mail: burmistrz@gora.com.pl

 

Do kompetencji Burmistrza należy pełnienie funkcji:

 • organu wykonawczego gminy,
 • kierownika Urzędu,
 • zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 • zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w jednoosobowych spółkach gminy,
 • organu administracji publicznej pierwszej instancji,
 • administratora danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie,
 • zapewnienie organizacji i funkcjonowania ochrony informacji niejawnych,
 • Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy Góra.

Zakres działania Burmistrza jako kierownika Urzędu obejmuje:

 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 • określanie warunków pracy i płacy pracownikom Urzędu,
 • wykonywanie innych uprawnień pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu, wynikających z kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
 • administrowanie funduszem świadczeń socjalnych,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,
 • wydawanie aktów prawnych wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń,
 • zatwierdzanie planów działania i planów kontroli Urzędu.

Zakres działania Burmistrza jako organu administracji publicznej pierwszej instancji obejmuje:

 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • udzielanie upoważnień do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych.
 • Do kompetencji Burmistrza należy ponadto:
 • kierowanie bieżącymi sprawami gminy,
 • reprezentowanie gminy na zewnątrz,
 • prowadzenie bieżącej gospodarki finansowej gminy,
 • składanie, w ramach posiadanych upoważnień, oświadczeń woli w sprawach     związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 • zapewnienie funkcjonowania w gminie kontroli zarządczej,
 • zapewnienie prowadzenia audytu wewnętrznego,
 • podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,
 • współdziałanie z Radą i jej komisjami,
 • uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych, których gmina jest członkiem,
 • współpraca z samorządem powiatowym i sąsiednimi gminami w celu rozwiązywania wspólnych problemów i obrony wspólnych interesów,
 • współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy i organizowanie okresowych zebrań sołtysów,
 • przyjmowanie interesantów w indywidualnych sprawach, w tym również w sprawach skarg i wniosków w czasie określonym w Regulaminie,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza przepisami ustaw i uchwał Rady.

Burmistrz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:

 • Zastępcy Burmistrza,
 • Sekretarza,
 • Skarbnika,
 • Radców Prawnych,
 • Pełnomocnika ds. kontroli zarządczej,
 • Audytora Wewnętrznego.

Burmistrz, w ramach ustalonego podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu, koordynuje pracę i nadzoruje działalność:

 • Wydziału Planowania i Realizacji Inwestycji,
 • Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu,
 • Biura Zamówień Publicznych,
 • Biura Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej,
 • Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
 • Urzędu Stanu Cywilnego.
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.