Urząd Miasta i Gminy w Górze

Budowa instalacji przetwarzania osadów komunalnych oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Górze

oczyszczalnia

Nazwa inwestycji: Budowa instalacji przetwarzania osadów komunalnych oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Górze

 

Budowa linii technologicznej do przetwarzania osadów ściekowych, w celu wytworzenia certyfikowanego produktu nawozowego na bazie osadów i popiołów bądź innych odpadów wraz z dostosowaniem istniejącej hali magazynowej oraz wszelkimi wymaganymi przyłączami mediów. 

 

 

Dofinansowanie w wysokości: 8 000 000,00 zł