Urząd Miasta i Gminy w Górze

Dofinansowanie na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.

posiłek2022 znaki_strona_www-3 

Gmina Góra otrzymała wsparcie finansowe w roku 2022 na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego Rządowego Programu „Posiłek w domu i w szkole” polegającego 
na doposażeniu i poprawy standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Czerninie oraz w Szkole Podstawowej w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Ślubowie. 

Całkowity koszt realizacji zadania: 56 155,00 zł. Wysokość dofinansowania wynosi 44 924,00 zł, co stanowi 80 % kosztów zadania, natomiast pozostałe 20% to wkład własny gminy. 

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – moduł 3 jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Czas realizacji zadania do 31.12.2022 r. 

posilek