Urząd Miasta i Gminy w Górze

Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

logotypy_asia 

Gmina Góra otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w ramach programu wieloletniego –„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na rok 2023. 

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.1. „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego” otrzymało Przedszkole Publiczne w Glince - kwota dofinansowania
2 500,00 zł; wkład własny 625,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 3 125,00 zł;

 

Dofinansowanie w ramach Kierunku Interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych” otrzymała Szkoła Podstawowa w Ślubowie – kwota dofinansowania 4 000,00 zł; wkład własny 1 000,00 zł; całkowity koszt realizacji zadania 5 000,00 zł.

 

Łączna wartość otrzymanego przez Gminę Góra w 2023 roku dofinansowania wynosi 6 500,00 zł, a całkowity koszt zadania to 8 125,00 zł. Celem Programu jest rozwijanie zainteresowań przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych, zakup elementów wyposażenia do biblioteki oraz na realizację działań promujących czytelnictwo.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

NPRC_-_2023