Urząd Miasta i Gminy w Górze
Powróć do: Dla Inwestora

DOTACJE I DOFINANSOWANIA RZĄDOWE I Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

„Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina”

Program „MALUCH+” 2021- „dofinansowanie miejsc opieki w żłobku i klubie dziecięcym”

„Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku/klubie dziecięcym/u dziennego opiekuna”

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Armii Polskiej w m. Góra

Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Mickiewicza w m. Góra

„Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3 - 2020

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Armii Polskiej w Górze w obrębie Wieży Ciśnień

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Armii Polskiej w Górze na wysokości skrzyżowania z ul. Głowackiego

Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina oraz wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów (etap II), ul. Mickiewicza (etap I) w m. Góra

Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

Przebudowa drogi, zabudowa rowu gminnego i wykonanie zjazdów na posesję w m. Zawieścice

Poprawa stanu nawierzchni jezdni i chodników ul. J. Korczaka w m. Góra

Posiłek w szkole i w domu - Moduł 3 - 2022

Aktywna tablica 2022

 Budowa oświetlenia drogowego w m. Góra – ul. Dworcowa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 3 na rok 2022

Dofinansowanie na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 r.

„Wymiana nawierzchni dróg i chodników w m. Góra - ul. Dworcowa i ul. Mickiewicza (etap II)”

„Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Góra”

Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół podstawowych w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" II

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3 na rok 2023.

„Poprawa stanu technicznego boiska wielofunkcyjnego (poliuretan) w kompleksie boisk ORLIK 2012 przy OKF w Górze”

Przebudowa drogi w m. Rogów Górowski

Dofinansowanie na realizację zadań w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2023 r.

Budowa instalacji przetwarzania osadów komunalnych oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Górze

Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Góra

Rekonstrukcja fragmentu muru obronnego w m. Góra

Poprawa stanu technicznego kapliczki w m. Sławęcice

Wymiana nawierzchni chodników ul. Kościuszki w m. Góra - etap I

Przebudowa drogi gminnej w zakresie wymiany nawierzchni chodników przy ul. Kościuszki w m. Góra - etap II

Doposażenie przejść dla pieszych w wyświetlacze prędkości na ul. Głogowskiej, Kościuszki i Poznańskiej w Górze oraz w Chróścinie