Urząd Miasta i Gminy w Górze

„Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Góra”

polski_ład_2023 

Gmina Góra otrzymała dofinansowanie w wysokości 15 300 000,00 zł na realizację inwestycji: „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Góra”, w ramach której zostaną wykonanie następujące zadania: 

 

1.      Wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Zielona i ul. Poznańska w m. Góra. 

2.      Rozbudowa drogi gminnej nr 100723D w m. Czernina Dolna i Czernina polegająca na budowie chodnika.

3.      Budowa ścieżki rowerowo-pieszej Góra – Sławęcice. 

4.      Budowa drogi prowadzącej na cmentarz parafialny w m. Radosław  - etap II.

5.      Przebudowa dróg w m. Borszyn Mały i Borszyn Wielki. 

6.      Przebudowa drogi w m. Stara Góra. 

7.      Budowa ciągu pieszego prowadzącego na cmentarz parafialny w Górze przy ul. Zielonej. 

8.      Przebudowa drogi w m. Wierzowice Wielkie. 

9.      Wymiana nawierzchni jezdni ul. Wolności w m. Góra. 

10.  Wymiana nawierzchni jezdni i chodników ul. Tylna w m. Góra. 

11.  Budowa chodnika w m. Stara Góra. 

12.  Budowa drogi przy ZSPiP w Witoszycach. 

13.  Wymiana nawierzchni dróg i chodników ul. Piastów w m. Góra. 

14.  Przebudowa drogi ul. Jodłowa w m. Góra.  

15.  Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Czernina – wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Zacisze. 

16.  Wymiana nawierzchni jezdni ul. Konopnickiej w m. Góra. 

17.  Wymiana nawierzchni drogi prowadzącej do Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w m. Góra.

 

 

gmina_gora_(1)