Urząd Miasta i Gminy w Górze

„Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3 - 2020

znaki_strona_www-3

W ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Gmina Góra otrzymała w 2020 r. dofinansowanie z przeznaczeniem na adaptację pomieszczenia 
na jadalnię w Zespole Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Witoszycach. 

Wartość dofinansowanie: 18 646 zł

Całkowita wartość realizacji zadania: 23 270 zł.

Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” dotyczy wspierania w latach 2019-2023 – moduł 3 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki poprzez organizacje miejsc spożywania posiłków.

Udział w nim umożliwia uzyskanie dofinansowania na doposażenie i poprawę standardu funkcjonowania stołówek szkolnych, zorganizowanie nowych stołówek lub adaptację pomieszczeń na stworzenie jadalni.

Celem programu jest m.in. zapewnienie wsparcia finansowego organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków 
w szkołach.

 posiłek_w_szkole