Urząd Miasta i Gminy w Górze

„Posiłek w szkole i w domu” Moduł 3 - 2022

W 2022 r. na terenie gminy Góra realizowany będzie 3 moduł wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – moduł 3 jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Do tegorocznej edycji programu i objęcia wsparciem finansowym w ramach programu wskazane zostały dwie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Góra:
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. J. Korczaka w Ślubowie,
- Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. św. Huberta w Czerninie.

Wysokość dofinansowania na doposażenie i poprawę standardu pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni) w szkołach to kwota 44 924,00 zł. Planowany całkowity koszt zadania to kwota 56 155,00 zł.