Urząd Miasta i Gminy w Górze

Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina

Projekt pn. „Przebudowa drogi oraz budowa chodnika ul. Sportowa w m. Czernina” jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wysokość dofinansowania wynosi 1 789 153,20 zł, co stanowi 60% całkowitej wartości inwestycji, która według kosztorysów inwestorskich opiewa na kwotę 2 981 922,00 zł.

Celem projektu jest wyrównywanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie spójności terytorialnej.

Efekty do zrealizowania w ramach inwestycji:
przebudowa drogi gminnej o długości 1486 m,
roboty w pasie drogowym:
- długość chodników zliczona z obu stron drogi: 360 m,
- długość poboczy zliczona z obu stron drogi: 2838,6 m,
- liczba drogowych obiektów inżynierii objętych zadaniem – 1 szt. (przepust)

Dofinansowane zadanie obejmuje:
1.Wykonanie robót budowalnych:
Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze (droga);
Roboty ziemne (droga);
Podbudowy (droga);
Nawierzchnie (droga);
Pobocza (droga);
Odwodnienie drogi;
Roboty wykończeniowe (droga);
Tymczasowa organizacja ruchu (droga);
Docelowa organizacja ruchu (droga);
Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe oraz ziemne (chodnik);
Branża drogowa (chodnik);
Roboty wykończeniowe (chodnik).
2. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru.
3. Wykonanie tablic informacyjnych.