Urząd Miasta i Gminy w Górze

Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Armii Polskiej w m. Góra

Przebudowa przejścia dla pieszych polega na przebudowie istniejącego przejścia dla pieszych na wyniesione przejście dla pieszych  na wysokości Domu Kultury przy ul. Armii Polskiej w m. Góra. W ramach zadania zostanie zastosowany system informacji fakturowej poprzez zamontowanie płytek fakturowych przed przejściem dla pieszych. Planowana do realizacji budowa oświetlania przejścia dla pieszych w Górze przy ul. Armii Polskiej dotyczy wykonania kontrastowego oświetlenia przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania. Oświetlenie planowane jest do wykonania na słupach stalowych ocynkowanych, osadzonych w betonowym fundamencie. Oświetlenie ma zapewnić widoczność pieszych zarówno w strefie przejścia jak i w strefie oczekiwania. Podczas instalacji zostaną zastosowane nowoczesne źródła światła LED z wydajnymi układami zasilającymi i optycznymi w oprawie oświetleniowej, zapewniające osiągnięcie wymaganych parametrów przy możliwie najniższych kosztach eksploatacji.

Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021 r. w wysokości
27 840,00 zł.