Urząd Miasta i Gminy w Górze

Wymiana nawierzchni chodników ul. Kościuszki w m. Góra - etap I

Kościuszki_1

 

Zadanie pn. „Wymiana nawierzchni chodników ul. Kościuszki w m. Góra - etap I” polega m.in. na: 

- wymianie nawierzchni chodnika przy ul. Tadeusza Kościuszki na odcinku od ul. Wrocławskiej do skrzyżowania ul. T. Kościuszki z ul. Żeromskiego (strona północna drogi),

- wymianie oznakowania dwóch przejść dla pieszych na ul. T. Kościuszki na oznakowanie pionowe interaktywne typu „kroczący ludzik”

- montażu płytki chodnikowej typu STOP,

- montażu punktowych elementów oświetleniowych/odblaskowych typu  PEO (tzw. „kocie oczka”). 

 

 

Zadanie jest dofinansowane w ramach zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu objętych dofinansowaniem ze środków  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

 

Przewidywana całkowita wartość zadania – 581 671,00 zł

Dofinansowanie w wysokości – 465 336,80 zł