Urząd Miasta i Gminy w Górze

Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina oraz wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów (etap II), ul. Mickiewicza (etap I) w m. Góra

Zadanie pn: Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina oraz wymiana nawierzchni drogi i chodników ul. Piastów (etap II), ul. Mickiewicza (etap I) w m. Góra zostało współfinansowane w ramach Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wysokość dofinansowania: 4 986 087,35 zł.

 

Opis zadania: Wymiana nawierzchni drogi i budowa chodnika w m. Chróścina obejmuje wymianę nawierzchni drogi o dł. 1650m oraz budowę chodnika o dł. 2150m po lewej stronie (jadąc od drogi wojewódzkiej).  W m. Góra planowana jest inwestycja na ul. Piastów w zakresie wymiany nawierzchni drogi o dł. 130m, chodnika o pow. 485 m2 i parkingu 205m2 oraz na ul. Adama Mickiewicza, która zakłada wymianę nawierzchni drogi o dł. 281,5m, parkingu 562m2, zjazdów 25m2 i chodnika 588m2. Powyższe zadania to inwestycje priorytetowe z zakresu infrastruktury drogowej dla Gminy Góra, których realizacja niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.