Urząd Miasta i Gminy w Górze

Rekonstrukcja fragmentu muru obronnego w m. Góra

mury_obronne 

Nazwa inwestycji: Rekonstrukcja fragmentu muru obronnego w m. Góra

 

Zadanie polega na rekonstrukcji fragmentu muru obronnego w m. Góra. Do wykonania są następujące odcinki: 2, 3, 4, 6, 8, 8B, 9, 11, 13. Prace przy wskazanych odcinkach polegają m.in. na wykonaniu dezynfekcji, wstępnej konsolidacji materiału wraz z oczyszczeniem 
z resztek tynku, oczyszczeniu lica muru z tzw. fałszywej patyny, uzupełniniu brakujących 
lub wyłamanych główek i wozówki cegieł, wykonaniu scalenia kolorystycznego, oczyszczeniu spoin i wypełnianiu nową zaprawą spoinową, uzupełnieniu pełną cegłą brakujących fragmentów muru, otynkowanie części muru tynkiem renowacyjnym bez malowania, Zwieńczenie muru zostanie zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi. Pierścień murów obronnych w Górze ujęty jest w wykazie zabytków w formie ewidencji zabytków prowadzonej przez Gminę Góra.

 

Przewidywana wartość inwestycji: 1 200 000,00 zł 

 

Dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków : 1 176 000,00 zł