Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Czwartek, 25 kwietnia 2024
Imieniny: Marek, Jarosław, Wasyl
deszcz
5°C

LXIX sesja Rady Miejskiej Góry

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Górze odbyła się dziś LXIX sesji Rady Miejskiej Góry. W obradach udział wzięło 13 radnych, a obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Góry Arkadiusz Szuper. Wśród obecnych na sali byli również: Burmistrz Góry Irena Krzyszkiewicz wraz z Zastępcą Magdaleną Głuszko, Skarbnik Miasta i Gminy Góra Marek Balowski, Sekretarz Miasta i Gminy Góra Tadeusz Otto, Naczelnicy wydziałów oraz Kierownicy biur Urzędu Miasta i Gminy w Górze, kierownicy dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele spółek gminnych, przedstawiciele służb mundurowych, sołtysi sołectw Gminy Góra oraz mieszkańcy. 

Po przyjęciu protokołów z poprzednich sesji zgromadzeni wysłuchali sprawozdania międzysesyjnego Burmistrza Góry. Następnie rozpoczęto realizację kolejnych punktów porządku obrad, który przedstawiał się następująco: Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości Gminy Góra na rok 2024; Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek oraz sposobu poboru opłaty targowej na terenie Gminy Góra; Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Góra; Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego; Uchwała w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty; Uchwała w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Góra; Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Góra na lata 2021-2028; Uchwała w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Góra; Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2021-2022 Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024 dla Gminy Góra; Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Góra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024; Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ,,Pomoc Gminy Góra w zakresie dożywiania” na lata 2024 – 2028; Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028; Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2024-2028; Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania; Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Góra.; Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Góra, obręb Sułków; Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Góra za rok szkolny 2022/2023.; Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych Radnych Gminy Góra.; Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych pracowników UMIG w Górze, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, dyrektorów komunalnych osób prawnych za rok 2021.; Interpelacje i zapytania Radnych.; Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.; Wolne głosy i wnioski; Zamknięcie obrad.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zakończono.

 

Galeria zdjęć

DSC_5210 DSC_5220 DSC_5223 DSC_5225 DSC_5229 DSC_5230 DSC_5234 DSC_5238 DSC_5241 DSC_5243 DSC_5246 DSC_5248 DSC_5251 DSC_5253 DSC_5257 DSC_5260 DSC_5265 DSC_5268 DSC_5269 DSC_5273
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.